Blokzincir

Blokzincir, verilerin herhangi bir merkeze veya otoriteye ihtiyaç duymadan dağıtık bir ağ üzerinde depolandığı teknolojinin ismidir. İlk kriptopara birimi olan Bitcoin ile hayatımıza giren blokzincir, eski verilerde düzenleme sunmaz. Bu nedenle geleneksel veritabanları gibi değil, işlemlerin birbiri ardına listelendiği dijital bir defter mantığıyla çalışır.

Bir blokzincirin her bloğu, işlem bilgilerini ve önceki bloğun şifreli karma kodunu içerir. Her blok bir öncekine şifreli olarak bağlı olduğundan, bunlardan herhangi birinin değiştirilmesi sonraki tüm blokları değiştirir. Bu yöntem, verilerin asla değiştirilmemesini garanti altına alır.

Blokzincirin, 2008 yılında Dünya’ya Bitcoin adını verdiği ilk kriptopara birimini tanıtan Satoshi Nakamoto mahlaslı bir kişi veya grup tarafından icat edildiği bilinmektedir. Daha öncesinde, 1992 yılında, blokzincire çok benzeyen şifreli yapıların kullanıldığına dair bilgiler olsa da, Dünya’da kabul edilmiş, ilk aktif olarak çalışan blokzincir yapısı Bitcoin’e aittir.

Nakamoto, Bitcoin’in çalışma yapısını anlattığı “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı makalesinde blokzincir adı verilen teknolojinin çalışan ilk örneğini Dünya’ya tanıttı. Nakamoto, insanlığa hediye ettiğini söylediği bu teknolojinin kendini sürdüreceğinden emin olduktan sonra ortadan kayboldu.


0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör